1. Chuyên ngành Phân tích – Môi trường (Analysis - Environment Chemistry)
 2. Ngành Cử nhân Công nghệ Sinh học (Bachelor of Biotechnology)
 3. Ngành Cử nhân Báo chí (Journalism)
 4. Ngành Cử nhân Công nghệ Thông tin (Informatics Technology)
 5. Ngành Cử nhân Công tác xã hội (Social work)
 6. Ngành Cử nhân Lịch sử (History)
 7. Ngành Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường (Environment and Resource Management)
 8. Ngành Cử nhân Tâm lý học (Psychology)
 9. Ngành Cử nhân Toán (Bachelor of Mathematic)
 10. Ngành Cử nhân Văn hóa học (Cultural Studies)
 11. Ngành Cử nhân Văn học (Literature)
 12. Ngành Cử nhân Vật lý (Physics)
 13. Ngành Địa lý tự nhiên (Physical Geography)
 14. Ngành Giáo dục Chính trị (Political Teacher Education)
 15. Ngành Giáo dục Mầm non
 16. Ngành Hoá dược
 17. Ngành Quản lý môi trường ( Enviroment Managment )
 18. Ngành Sư phạm Địa lý và Cử nhân Địa lý
 19. Ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)
 20. Ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non (Liên thông từ Cao đẳng)
 21. Ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non (Liên thông từ Trung cấp)
 22. Ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non (Trung cấp chuyên nghiệp)
 23. Ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Liên thông từ Cao đẳng)
 24. Ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Trình độ Cao đẳng, Hệ VHVL)
 25. Ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Trình độ Đại học, Hệ VHVL)
 26. Ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Trình độ Đại học, Hệ VHVL, Liên thông từ Trung cấp)
 27. Ngành Sư phạm hóa học
 28. Ngành Sư phạm Lịch sử và Cử nhân Việt Nam học
 29. Ngành Sư phạm Ngữ Văn (Philology Teacher Education)
 30. Ngành Sư phạm Sinh(Biology Teacher Education)
 31. Ngành Sư phạm Tiểu học
 32. Ngành Sư phạm Tin học
 33. Ngành Sư phạm Toán (Mathematic Teacher Education)
 34. Ngành Sư phạm Vật lý (Physics Teacher Education)

Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top