Ngành Sư phạm Toán (Mathematic Teacher Education)

   
   
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Đơn vị phụ trách đào tạo     : Khoa Toán
Tên ngành đào tạo                : Sư phạm Toán (Mathematic Teacher Education)
Trình độ đào tạo                   : Đại học       
I. MỞ ĐẦU:
1. Giới thiệu về khoa Toán:
            Được thành lập từ năm 1995, khoa Toán là một khoa lớn của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, với nhiệm vụ đào tạo cán bộ nghiên cứu và giảng dạy toán cho các Trường Đại học và Cao đẳng, đặc biệt là giáo viên toán. Hiện nay, khoa có 11 tiến sĩ và 21 thạc sĩ. Một số cán bộ trẻ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài như Mĩ và Nga. Các cán bộ trong khoa đã chủ trì nhiều đề tài khoa học trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, có ý nghĩa về mặt lý luận và có thể áp dụng trong thực tế.
2. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra ngành sư phạm đào tạo giáo viên THPT chuyên ngành Toán học:
(1) Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo giáo viên THPT. Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học).
(2) Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học, đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập sư phạm).
(3) Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra.
(4) Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
(5) Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
(6) Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường, tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
(7) Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp.
 
II. CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tiêu chuẩn 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC
Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực
 
 
 
Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU NGƯỜI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp

 
 
Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học

 
Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC DẠY HỌC
Có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu dạy học môn học trong chương trình giáo dục THPT
 
 
Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC GIAO TIẾP
Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục
 
 
Tiêu chuẩn 6: NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT
 
 
Tiêu chuẩn 7: NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội
 
 
 
Tiêu chuẩn 8: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học
 
 
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
(a) Có thể làm công tác giảng dạy toán tại các trường THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước.
(b) Có thể làm công tác giảng dạy toán tại các trường đại học và cao đẳng trong cà nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực cao hơn.
(c) Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục.
(d) Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.
 
Tags: nbsp nbsp  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top