Ngành Sư phạm Tin học

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH ĐÀO TẠO  CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC (Computer Science Teacher Education)
Đơn vị phụ trách đào tạo      :        Khoa Tin học
Tên ngành đào tạo         :      Sư phạm Tin học   
Trình độ đào tạo             :      Đại học

 1. MỞ ĐẦU:
  1. Giới thiệu về khoa Tin học
Khoa Tin học được thành lập tháng 2 năm 2004 trên cơ sở tách khoa Toán - Tin thành 2 khoa Tin học và khoa Toán
Đào tạo: 
Khoa đào tạo các ngành đại học:
- Cử nhân Công nghệ thông tin
- Cử nhân Sư phạm Tin học 
Đội ngũ cán bộ
Lực lượng giảng viên, cán bộ của Khoa gồm 22 người, trong đó có 2 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ khoa học, 1 Tiến sĩ, 2 Giảng viên chính, 6 Nghiên cứu sinh, 7 Thạc sĩ.
Nghiên cứu khoa học:
Khoa chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp Bộ và cấp cơ sở với các hướng nghiên cứu sau: Giáo dục điện tử (E-Learning), Các thuật toán tối ưu đồ thị và mạng (Graph and Network Optimization Algorithms), Cơ sở dữ liệu (Database), Hệ phân tán (Distributed Systems), Tin sinh học (BionInformatics).
 1. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra ngành sư phạm Tin học
 1. Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo giáo viên THPT. Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học).
 2. Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học; đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập sư phạm)
 3. Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra
 4. Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
 5. Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
 6. Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường; tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các trường THPT trong khu vực miền Trung.
 7. Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp
 1. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC
Tiêu chuẩn 1:        PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC 
Mô tả chuẩn:
Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực.


Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU NGƯỜI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học phù hợp.

Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC GIÁO DỤC 
Mô tả chuẩn:
     Có kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học.

 

Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC DẠY HỌC
Mô tả chuẩn:
     Có kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu dạy học môn học trong chương trình giáo dục THPT

Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC GIAO TIẾP
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục.

Tiêu chuẩn 6:  NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
            Mô tả chuẩn:
                        Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT

 

Tiêu chuẩn 7:  NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội

 
 

Tiêu chuẩn 8: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học

 
 
     Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 1. Làm công tác giảng dạy môn Tin học ở trường Trung học Phổ thông, Trung học Chuyên nghiệp.
 2. Làm công tác giảng dạy môn Tin học ở trường Cao đẳng, Đại học.
 3. Là nghiên cứu viên trong các trường Đại học hay Viện nghiên cứu có liên quan  đến Công nghệ thông tin.
 4. Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm, nghiên cứu viên. 
 5. Có khả năng  sử dụng Tin học để  làm việc  trong  các  tổ chức hành chính, kinh  tế, các cơ  sở  sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở giáo dục và  đào tạo.
       Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm Tin học thuộc Trường Đại học Sư phạm Đà nẵng ngoài 08 tiêu chuẩn được nêu ở phần trên cần phải đáp ứng thêm yêu cầu sau đây:
Yêu cầu về sức khoẻ và hình thể:
 1. Có đủ sức khoẻ để có thể hoàn thành tốt mọi nhiêm vụ liên quan đến chức danh giáo viên bậc THPT. Không bị các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội như lao, phong, tâm thần v…v…
 2. Không nghiện ma tuý và các chất hướng thần khác.
 3. Có ngoại hình bình thường, không có dị tật có thể gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.
 4. Không bị điếc hoặc nói lắp có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ giảng dạy.
 
Tags: chuẩn đầu   của ngành   chuyên ngành   sư phạm   tin học   trình độ   đại học   cơ sở   và khoa  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top