Ngành Sư phạm Tiểu học

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
 
Đơn vị phụ trách             : Khoa Giáo dục Tiểu Học
Tên ngành đào tạo          : Sư phạm Tiểu học
Trình độ đào tạo             : Đại học

 
  1. MỞ ĐẦU:
1. Giới thiệu về Khoa Tiểu học:
       - Quá trình thành lập:
       Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non có tiền thân là Trường Trung học Sư phạm tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Ngày 06/12/1975, trường Trung học Sư phạm tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã được thành lập theo quyết định số 30 – QĐ/TOC. Sau đó, trường được sát nhập với trường Trung học Sư phạm Mẫu giáo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (năm 1985) và trường Sư phạm nuôi dạy trẻ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (năm 1987) nhưng vẫn lấy tên là trường Trung học Sư phạm tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
       Đến tháng 9 - 1990 thực hiện chủ trương của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về việc sắp xếp lại các trường Sư phạm trong tỉnh, trường được sát nhập với trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường được bố trí về một số khoa, phòng ban của trường Cao đẳng Sư phạm. Khoa Tiểu học – Mầm non được hình thành với lực lượng chính là những cán bộ giáo viên thuộc các bộ môn Tâm lý Giáo dục, Chính trị, Thể dục, các môn Tự nhiên, Xã hội và các môn Phương pháp dạy học của hai ngành Tiểu học và Mầm non.
       Theo nghị định 32 của Chính phủ, ngày 4/4/1994 Đại học  Đà Nẵng được thành lập, trường Cao đẳng Sư phạm  được nâng lên thành trường Đại học Sư phạm và  bắt đầu hoạt động từ tháng 11/1995. Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non trở thành 1 khoa trực thuộc trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng từ đó cho đến nay.
        
       2. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra trình độ đại học nghành Sư phạm Tiểu học đào tạo giáo viên  Tiểu học
- Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học. Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học).
- Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học; đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn ( cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập sư phạm)
- Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra.
- Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó  xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
- Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
- Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường; tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các trường Tiểu học trong khu vực miền Trung.
- Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp.
 
II. CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGHÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.
Tiêu chuẩn 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC
Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực.
 
 
 
Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU NGƯỜI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
 
Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp
 
 
 
Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học
 
 
 
Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC DẠY HỌC
Có kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu dạy học môn học trong chương trình giáo dục Tiểu học
 
 
Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC GIAO TIẾP
Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục
 
 
Tiêu chuẩn 6: NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục Tiểu học
 
Tiêu chuẩn 7: NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội
 
Tiêu chuẩn 8: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN  NGHỀ NGHIỆP
Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học
 
 
Tags: n/a  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top