Ngành Sư phạm Sinh(Biology Teacher Education)

                  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH SƯ PHẠM ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC
 
Đơn vị phụ trách đào tạo      :        Khoa Sinh – Môi trường
Tên ngành đào tạo         :      Sư phạm Sinh     (Biology Teacher Education)
Trình độ đào tạo             :      Đại học
 
I. MỞ ĐẦU:
     1. Giới thiệu về khoa Sinh – Môi trường:
 
          Khoa Sinh - Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Khoa Sinh - Môi trường đã xây dựng được một mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng…
          Hiện nay khoa có 23 cán bộ cơ hữu, trong đó có 03 tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ, 06 Học viên cao học; 05 giảng viên chính và 2 cử nhân. Cán bộ của Khoa đảm nhận giảng dạy các chuyên ngành Sinh học – Môi trường của trường Đại học Sư phạm và các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng (trường Đại học Bách khoa, trường Cao đẳng Công nghệ, Khoa Y – dược). Được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm, trong những năm qua Khoa Sinh – Môi trường đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại thông qua các dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án Phát triển GDPT; dự án đầu tư CSVC,… đến nay khoa đã có 07 phòng thí nghiệm, 01 Văn phòng hợp tác, 01 trại thực nghiệm sinh học và môi trường, 01 VP khoa và 01 VP Trưởng khoa.  Khoa Sinh – Môi trường đã bắt đầu đào tạo giáo viên trung học phổ thông (THPT) chuyên ngành sư phạm Sinh – Môi trường (nay đổi thành Sư phạm Sinh) từ năm 1997 (trước đó, từ năm 1975 chỉ đào tạo giáo viên trung học cơ sở trình độ Cao đẳng).
 
     2. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra ngành sư phạm đào tạo giáo viên THPT chuyên ngành Sinh học
 
 1. Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo giáo viên THPT. Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học).
 2. Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học; đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập sư phạm)
 3. Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra
 4. Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
 5. Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
 6. Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường; tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các trường THPT trong khu vực miền Trung.
 7. Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp
 
 
 
 
 
II. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC
 
Tiêu chuẩn 1:        PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC 
 
Mô tả chuẩn:
Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực.
 
 
 
 
Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU NGƯỜI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC            
           
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp.
 
 
Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC GIÁO DỤC 
 
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học.
 
 
Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC DẠY HỌC
 
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu dạy học môn học trong chương trình giáo dục THPT
 
 
 
Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC GIAO TIẾP
 
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục.
 
 
 
Tiêu chuẩn 6:  NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
 
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT
 
 
Tiêu chuẩn 7:  NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
 
Mô tả chuẩn:
Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội
 
 

Tiêu chuẩn 8: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
 
     Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 
 1. Có thể làm công tác giảng dạy Sinh học tại các trường THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước.
 2. Có thể làm công tác giảng dạy Sinh học tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực cao hơn.
 3. Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục.
 4. Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.
 
       Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm Sinh học thuộc trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng ngoài 08 tiêu chuẩn được nêu ở phần trên cần phải đáp ứng thêm yêu cầu sau đây:
 
       Yêu cầu về sức khoẻ và hình thể
 1. Có đủ sức khoẻ để có thể hoàn thành tốt mọi nhiêm vụ liên quan đến chức danh giáo viên bậc THPT. Không bị các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội như lao, phong, tâm thần v…v…
 2. Không nghiện ma tuý và các chất hướng thần khác.
 3. Có ngoại hình bình thường, không có dị tật có thể gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.
 4. Không bị điếc hoặc nói lắp có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ giảng dạy.
 
 
 
Tags: đại học   xã hội   chủ nghĩa   trường sư   nbsp nbsp  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top