Ngành Sư phạm hóa học

 CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
            Đơn vị phụ trách đào tạo   : Khoa Hóa học
            Tên ngành đào tạo              : Sư phạm hóa học
            Trình độ đào tạo                 : Đại học

I. MỞ ĐẦU:
            1. Giới thiệu về Khoa Hóa học:
            Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1994 trên cơ sở sáp nhập các khoa Hóa học của các trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (thành lập năm 1975) và trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng (thành lập năm 1975).
            Hiện nay khoa có 41 cán bộ cơ hữu, trong đó có 01 giáo sư, 01 phó giáo sư, 05 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 19 thạc sĩ, 03 đang học cao học và 09 cử nhân và 06 giảng viên chính. Cán bộ của Khoa đảm nhận giảng dạy các chuyên ngành Hóa học của trường Đại học Sư phạm và trường thành viên của Đại học Đà Nẵng (trường Đại học Bách khoa). Về cơ sở vật chất, hiện nay Khoa Hóa học có 16 phòng thí nghiệm, trong đó 02 phòng thí nghiệm phương pháp giảng dạy, 03 phòng thí nghiệm hóa lí, 02 phòng thí nghiệm vô cơ, 03 phòng thí nghiệm phân tích và 06 phòng thí nghiệm hữu cơ. Khoa Hóa học bắt đầu đào tạo giáo viên trung học phổ thông (THPT) chuyên ngành Sư phạm Hóa học từ năm 2001 (trước đó, từ năm 1975 chỉ đào tạo giáo viên trung học cơ sở trình độ Cao đẳng).
            2. Mục tiêu xây dựng chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Sư phạm Hóa học đào tạo giáo viên THPT
            1. Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo giáo viên THPT. Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học).
            2. Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học; đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập sư phạm).
            3. Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra.
            4. Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
            5. Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
            6. Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường, tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của trường THPT trong khu vực miền trung.
            7. Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp
II. CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Tiêu chuẩn 1: PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC
Mô tả chuẩn: Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo

 
Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU NGƯỜI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
           
            Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp
Các tiêu chí:

Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC GIÁO DỤC
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học

 
 
Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC DẠY HỌC
 
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kĩ năng đáp ứng yêu cầu dạy học môn học trong chương trình giáo dục THPT
 
 
Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC GIAO TIẾP
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục
 
 
 
Tiêu chuẩn 6NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT

 
 
Tiêu chuẩn 7NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng hoạt động xã hội

 
Tiêu chuẩn 8: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
Mô tả chuẩn: Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học
 
            Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
            a/ Có thể làm công tác giảng dạy Hóa học tại các trường THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong cả nước.
            b/ Có thể làm công tác giảng dạy Hóa học tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực cao hơn.
            c/ Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục.
            d/ Có thể làm chuyên viên và quản lí tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lí giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.  
            Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học thuộc trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng ngoài 8 tiêu chuẩn được nêu ở phần trên cần phải đáp ứng thêm yêu cầu về sức khỏe và hình thể:
            a/ Có đủ sức khỏe để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ liên quan đến chức danh giáo viên bậc THPT. Không bị các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội như lao, phong, tâm thần v.v…
            b/ Không nghiện ma túy và các chất hướng thần khác.
            c/ Có ngoại hình bình thường, không có dị tật có thể gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.
            d/ Không bị điếc hoặc nói lắp có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ giảng dạy.
 
Tags: ra các   sư phạm   hóa học  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top