Ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Trình độ Cao đẳng, Hệ VHVL)

Trình độ Cao đẳng, Hệ VHVL

CHUẨN ĐẦU RA

Tên ngành đào tạo: Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Elementary Teacher Education) 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng                     Hệ VLVH

Sinh viên tốt nghiệp Cao dẳng ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học sẽ đạt được Chuẩn đầu ra gồm 8 tiêu chuẩn với 39 tiêu chí sau đây:

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

1

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

1.1. Có phẩm chất chính trị tốt;

1.2. Có trách nhiệm công dân, đặc biệt đối với sự phát triển các thế hệ tương lai của đất nước;

1.3. Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, yêu trẻ.

2

 

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu người học và môi trường giáo dục.

2.1. Có năng lực tìm hiểu cá nhân học sinh tiểu học;

2.2. Có năng lực tìm hiểu tập thể lớp;

2.3. Có năng lực tìm hiểu môi trường nhà trường;

2.4. Có năng lực tìm hiểu môi trường gia đình;

2.5. Có năng lực tìm hiểu môi trường xã hội.

 

 

3

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục.

3.1. Có năng lực giáo dục qua dạy học môn học;

3.2. Có năng lực tổ chức và phát triển tập thể lớp;

3.3. Có năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh;

3.4. Có năng lực giải quyết các tình huống sư phạm;

3.5. Có năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi;

3.6. Có năng lực tư vấn và tham vấn;

3.7. Có năng lực phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường;

3.8. Có năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ giáo dục.

 

 

4

 

 

 

Tiêu chuẩn 4: Năng lực dạy học.

4.1. Đảm bảo chuẩn đầu ra Tin học.

4.2. Có kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng;

4.3. Có kiến thức, kỹ năng môn học sẽ dạy ở tiểu học;

4.4. Có năng lực phát triển chương trình môn học;

4.5. Có năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

4.6. Có năng lực dạy học phân hóa;

4.7. Có năng lực dạy học tích hợp, dạy học lớp ghép, học sinh dân tộc và các lớp hòa nhập;

4.8. Có năng lực lập và thực hiện kế hoạch dạy học;

4.9. Có năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học.

 

5

 

Tiêu chuẩn 5: Năng lực giao tiếp.

5.1. Có năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp;

5.2. Có năng lực giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội;

5.3. Có năng lực giao tiếp với học sinh.

 

6

Tiêu chuẩn 6: Năng lực đánh giá trong giáo dục (Đánh giá hướng tới sự thành công của học sinh tiểu học).

6.1. Có năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

6.2. Có năng lực tổ chức đánh giá trong giáo dục;

6.3. Có năng lực thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục;

6.4. Có năng lực sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá.

 

7

Tiêu chuẩn 7: Năng lực hoạt động xã hội.

7.1. Có năng lực tham gia các hoạt động xã hội;

7.2. Có năng lực vận động người khác tham gia hoạt động xã hội;

7.3. Có năng lực tổ chức các hoạt động xã hội.

 

8

 

Tiêu chuẩn 8: Năng lực phát triển nghề nghiệp.

8.1. Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu về chuyên ngành; Đảm bảo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.

8.2. Có năng lực tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện sức khỏe;

8.3. Có năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục.

8.4. Có năng lực phát triển chương trình tiểu học.

 

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

  • Có thể làm công tác giảng dạy tại các trường tiểu học trong cả nước.
  • Có thể làm công tác giảng dạy tại khoa Giáo dục Tiểu học các trường trung học sư phạm, cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm trong cả nước.
  • Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục.
  • Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo khác phù hợp với chuyên môn.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

  • Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ  các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học, quản lý giáo dục ở trong và ngoài nước.
  • Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm và khoa học giáo dục ở các cấp quản lý khác nhau.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

  • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
  • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags:  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top