Ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Liên thông từ Cao đẳng)

Liên thông từ Cao đẳng

CHUẨN ĐẦU RA

Tên ngành đào tạo: Sư phạm Giáo dục Tiểu học (Elementary Teacher Education) 

Trình độ đào tạo: Đại học                         Hệ: Liên thông từ Cao đẳng

 

Sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học sẽ đạt được Chuẩn đầu ra gồm 4 tiêu chuẩn với 11 tiêu chí sau đây:

TT

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

1

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất và đạo đức nhà giáo

1.1. Có phẩm chất chính trị tốt;

1.2. Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, yêu trẻ.

2

 

Tiêu chuẩn 2: Năng lực giáo dục.

2.1. Có năng lực giải quyết các tình huống sư phạm;

2.2. Có năng lực giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi;

2.3. Có năng lực xây dựng, quản lí và sử dụng hồ sơ giáo dục.

3

 

Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học.

3.1. Có kiến thức các khoa học liên môn, bổ trợ, nền tảng, tích hợp;

3.2. Có năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn;

3.4. Có năng lực dạy học tích hợp.

4

Tiêu chuẩn 4: Năng lực phát triển nghề nghiệp.

4.1. Đảm bảo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học;

4.2. Có năng lực tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp;

4.3. Có năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục.

 

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

  • Có thể làm công tác giảng dạy tại các trường tiểu học trong cả nước.
  • Có thể làm công tác giảng dạy tại khoa Giáo dục Tiểu học các trường trung học sư phạm, cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm trong cả nước.
  • Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu giáo dục.
  • Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo khác phù hợp với chuyên môn.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

  • Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ  các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học, quản lý giáo dục ở trong và ngoài nước.
  • Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm và khoa học giáo dục ở các cấp quản lý khác nhau.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

  • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
  • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags:  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top