Ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non (Trung cấp chuyên nghiệp)

Trung cấp chuyên nghiệp

CHUẨN ĐẦU RA

Tên ngành đào tạo:    Sư phạm Giáo dục Mầm non  (Early Childhood Teacher Education)

Trình độ đào tạo:                            Trung cấp chuyên nghiệp

Yêu cầu về kiến thức

 • Có kiến thức cơ bản về pháp luật của Nhà nước và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
 • Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ A, biết thiết kế và sử dụng giáo án điện tử một cách đơn giản, biết khai thác internet.
 • Có tri thức khoa học một cách hệ thống ở trình độ Trung học về giáo dục trẻ mầm non, bao gồm những tri thức khoa học cơ bản cần thiết về tự nhiên, xã hội; tâm lí học, giáo dục học, nghệ thuật, dinh dưỡng, vệ sinh v.v... làm cơ sở để thực hiện tốt công tác chăm sóc- giáo dục trẻ và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.

Yêu cầu về kỹ năng

 • Xây dựng, tổ chức và thực hiện các kế hoạch giáo dục trẻ một cách khoa học.
 • Có kỹ năng quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ.
 • Có kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học cần thiết, biết cách sữa chữa và làm đồ chơi, đồ dùng dạy học đơn giản.
 • Có kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả công việc của bản thân và đồng nghiệp.
 • Tuyên truyền khoa học nuôi - dạy trẻ em.
 • Có kỹ năng theo dõi và xử lí kịp thời các thông tin về ngành học.
 • Có kỹ năng tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Yêu cầu về thái độ

 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong mẫu mực của người giáo viên, có lòng yêu nghề, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.
 • Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
 • Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Có thể làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non trong cả nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học liên thông lên bậc cao đẳng, đại học thuộc chuyên ngành giáo dục mầm non ở trong nước.

Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo

 • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
 • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags:  

Tin khác



Đăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top