Ngành Quản lý môi trường ( Enviroment Managment )


 
CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
 
Đơn vị phụ trách đào tạo      :        Khoa Hóa học
Tên ngành đào tạo                 :      Quản lý môi trường  (  Enviroment Managment )
Trình độ đào tạo                     :      Đại học
 

1. MỞ ĐẦU:
 1.1. Giới thiệu về khoa Hóa học:
Khoa Hóa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1994 trên cơ sở bộ môn Hóa cơ bản của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và khoa Hóa Sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng.
Khoa Hóa có 42 cán bộ cơ hữu, trong đó có 7 tiến sĩ, 6 giảng viên chính chia làm 4 tổ chuyên môn và 2 tổ thí nghiệm.
Khoa đảm nhiệm công tác đào tạo 1 ngành tiến sĩ, 1 ngành cao học và 4 ngành cử nhân, tham gia giảng dạy cho hai trường thành viên là trường ĐHBK, trường CĐCN và khoa Y-Dược của Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra là các công tác nghiên cứu khoa học.
Về cơ sở vật chất, khoa quản lý 14 phòng thí nghiệm với rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại như.
 1.2. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra ngành Quản lý môi trường
     Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo.
     Định hướng cho giảng viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học.
Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào  tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường; tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực
Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp.
 
II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Tiêu chuẩn 1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức
Đào tạo đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính và đạo đức trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, có ý thức phục vụ cộng đồng cao. Hiểu biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
 Tiêu chuẩn 2. Về năng lực chuyên môn
Có khả năng ứng dụng các kiến  thức về  toán học,  tin học và khoa học cơ bản vào việc tổ chức quản lý các vấn đề kinh tế - kỹ thuật mang đặc thù của chuyên ngành.  
Có khả năng tiếp cận các kiến thức về quản  lý môi trường và kỹ năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật và công nghệ hiện đại cần thiết cho công tác quản lý môi trường. 
Có khả năng phân tích, xử lý các các thông tin, dữ liệu về môi trường  và  đề  xuất  các  giải  pháp  khắc  phục, kiểm soát ô nhiễm môi trường; Có năng lực tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường, đánh giá rủi ro các tác động môi trường của các dự án phát triển.
Có năng lực quản lý môi trường các xí nghiệp, các khu công nghiệp, đô thị theo ISO... Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp trong quản lý an toàn lao động và sản  xuất sạch hơn.
Có khả năng hiểu biết xã hội, khả năng khai  thác  thông  tin phục vụ cho hoạt động chuyên môn, có ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động nghề nghiệp.
Tiêu chuẩn 3. Về ngoại ngữ
Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương với B1 hoặc tiếng Đức/Nga/Pháp/Trung có trình độ tương ứng. Có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.
Tiêu chuẩn 4. Về tin học
Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán và thống kê. Sử dụng  thành  thạo các phần mềm chuyên dụng như: hệ  thống  thông  tin, dữ  liệu môi trường.
Có khả năng khai thác và sử dụng được các dịch vụ cơ bản của Internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin. 
Tiêu chuẩn 5. Về Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học môi trường ở trong và ngoài nước.
Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học môi trường ở các cấp khác nhau.
Tiêu chuẩn 6. Về vị  trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý môi trường  từ trung ương đến địa phương, như:
- Các cơ quan Nhà Nước về quản  lý môi  trường  (Trung ương đến địa phương) như Bộ/Sở  TNMT, Bộ/Sở  KHCN, Sở  GTCC,  Công  Ty  Môi  Trường  Đô  Thị,  các Phòng/Ban Quản Lý Đô Thị thuộc Quận/Huyện.
- Các bộ phận đảm  nhiệm công  tác kiểm  soát hoặc quản  lý môi  trường, an  toàn  lao động tại các cơ quan, xí nghiệp sản xuất và công ty thuộc Nhà Nước hoặc tư nhân.  
 - Các công ty tư vấn môi trường, cung cấp dịch vụ môi trường.
- Ban Quản lý dự án của các dự án  trong và ngoài nước  liên quan đến môi  trường đô  thị,  môi  trường  công  nghiệp,  quản  lý  tài  nguyên  thiên  nhiên  và vệ  sinh  môi trường.  Các dự  án  quy  hoạch  môi  trường,  quan  trắc  chất lượng  môi trường và đánh giá tác động môi trường.
- Viện, Trường học hoặc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu  liên quan đến công nghệ và quản lý môi trường.
Có thể làm công tác giảng dạy khoa học môi trường tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
 
 
 
 
Tags: chuẩn đầu   khoa học   môi trường   ngành quản   lý môi   khoa hóa   nbsp nbsp   trình độ   trường đại   đà nẵng   cơ sở   cơ bản   tiến sĩ   chuyên môn   công tác   đào tạo   học và   giảng dạy   nghiên cứu   quản lý   xây dựng   năng l  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top