Ngành Hoá dược

CHUẨN ĐẦU RA
Tên ngành đào tạo:  Cử nhân hoá học
Chuyên ngành:         Hoá dược
Trình độ đào tạo:      Đại học


Ngành Hoá dược nhằm tạo  ra  nguồn  nhân lực  trình  độ  đại học  chuyên  sâu trong lĩnh vực Hoá dược. Đây  là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính  trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc sản xuất các loại thuốc và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế. 
Chương  trình  đào tạo  ngành Hoá dược trình  độ  đại học  nhằm  trang bị  cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng đảm đương được công tác của một kỹ sư chuyên ngành Hoá dược trong việc quản  lý và sản xuất chế phẩm của thuốc, có thể đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội.
          Các mục tiêu cụ thể:
1. Chuẩn về kiến thức
  Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn đầu ra cho các khối kiến thức như  sau:
1.1. Về chính trị
Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
1.2. Về ngoại ngữ
Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương với B1 hoặc tiếng Đức/Nga/Pháp/Trung có trình độ tương ứng. Có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.
1.3. Về tin học
Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.
Có khả năng tiếp cận, sử dụng một số phần mềm thông dụng trong lĩnh vực Hoá - Dược.
Có khả năng khai thác và sử dụng được các dịch vụ cơ bản của Internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin.
1.4. Về chuyên môn
- Có kiến thức cơ bản về toán học, về khoa học tự nhiên, đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. 
- Trình bày được các kiến thức của các môn cơ sở ngành Hoá như Hoá vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý, Sinh hóa... tạo điều kiện cho việc học tập các môn chuyên ngành.
- Sản xuất và phát triển thuốc (các phương pháp sản xuất nguyên liệu làm thuốc, xây dựng công thức, bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường).
- Nắm vững các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, cơ chế tác dụng và quá trình dược động học của thuốc trong cơ thể.
- Nắm vững các quy định về luật dược và những vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc. Có kiến thức khoa học cơ bản, hoá dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học.
Ngoài ra, cần có kiến thức bổ trợ về một trong các lĩnh vực sau:
- Dược lâm sàng (sử dụng thuốc hợp lý).
- Đảm bảo chất lượng thuốc (đảm bảo chất lượng thuốc và các phương pháp đánh giá chất lượng dược phẩm).
- Dược liệu và dược cổ truyền (bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc có nguồn gốc dược liệu).
2. Yêu cầu về kỹ năng
2.1. Kỹ năng cứng
Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề: tổ chức thực hiện, quản lý hệ thống thiết bị dụng cụ, hoá chất... qua các bài  thí nghiệm, các đợt  thực tập, luận văn tốt nghiệp. Ra trường sinh viên có thể vận dụng các kỹ năng này và làm tốt những công việc:
- Thực hiện được nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
- Tham gia vào việc đảm bảo được chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, một số dụng cụ y tế và mỹ phẩm.
- Chiết xuất được các thành phần hóa học trong cây thuốc và biết kiểm nghiệm các thành phần thuốc.
- Đảm bảo chất lượng thuốc (đo lường và xử lý được các số liệu trong quá trình đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm).
- Sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn và thành thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học. 
Có thêm kỹ năng về một trong các lĩnh vực sau:
- Dược lâm sàng (phân tích được cách dùng thuốc trong một số ca lâm sàng; tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho nhân viên y tế và bệnh nhân; thực hiện được quy trình thông tin thuốc).
- Dược liệu và dược cổ truyền (phân biệt, chế biến, sản xuất, tư vấn và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu).
2.2. Kỹ năng mềm
Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.
Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.
Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.
Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.
3. Yêu cầu về thái độ
-  Hiểu  biết được giới hạn, hành vi  và  trách nhiệm về mặt đạo đức, ảnh hưởng của
hoạt động nghề nghiệp đến cộng đồng và xã hội.
Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.
Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan. Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.
Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
Nhận thức rõ và có ý thức bảo vệ môi trường.
Khiêm tốn học tập vươn lên.
Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. 
4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Đảm nhiệm các vị trí công tác trong Công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Sở Y tế hoặc các cơ sở y tế khác có liên quan tới ngành hóa dược
Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn hoá dược.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.
Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Có khả năng theo học các chương trình đào tạo để được cấp văn bằng sau đại học trong và ngoài nước.
 
Tags: hoá dược   lĩnh vực   đạo đức   có kiến   đáp ứng   yêu cầu   sản xuất   thuốc và   phát triển   kiến thức   học cơ   kỹ năng   có khả   công tác   được các   nhu cầu   cơ bản   vận dụng   thực hiện   trình độ   khai thác   sử dụng   học t  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top