Ngành Giáo dục Chính trị (Political Teacher Education)


CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Đơn vị phụ trách đào tạo   : Khoa Giáo dục Chính trị
Tên ngành đào tạo              : Giáo dục Chính trị (Political Teacher Education)
 Trình độ đào tạo                 : Đại học       
 

 
I. MỞ ĐẦU
    1. Giới thiệu về khoa Giáo dục Chính trị
           Giáo dục chính trị có vai trò quan trọng trong việc trang bị tri thức lý luận khoa học, lập trường tư tưởng chính trị, thế giới quan, phương pháp luận khoa học và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho thanh niên, sinh viên. Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng là trung tâm đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục chính trị cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Đội ngũ giảng viên của Khoa có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề nghiệp và thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành sự phạm Giáo dục chính trị có tri thức khoa học về trình độ chuyên môn được đào tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có phương pháp sư phạm tốt, có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác lâu dài trong ngành giáo dục. Người học có trình độ, năng lực vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được giao. Người học nắm vững kỹ năng nghề nghiệp, có phương pháp giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quá trình dạy học, giáo dục.
   2. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Giáo dục Chính trị đào tạo giáo viên THPT:
 • Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo giáo viên THPT. Từ đó xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học).
 • Định hướng cho giáo viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học; đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập sư phạm).
 • Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
 • Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
 • Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và nhà trường; tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các trường THPT trong khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.
 • Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp.
 
II. CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
 
Tiêu chuẩn 1:   PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC
Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tác phong mẫu mực.
 

 
Tiêu chuẩn 2: NĂNG LỰC TÌM HIỂU NGƯỜI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp.
 
 
Tiêu chuẩn 3: NĂNG LỰC GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng tổ chức quá trình giáo dục nhằm phát triển toàn diện nhân cách người học.
 
 
Tiêu chuẩn 4: NĂNG LỰC DẠY HỌC
Có kiến thức, kĩ năng đáp ứng tốt yêu cầu dạy học môn học trong chương trình giáo dục.
 
Tiêu chuẩn 5: NĂNG LỰC GIAO TIẾP
Có kiến thức, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục.
 

Tiêu chuẩn 6:  NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC
Có kiến thức, kỹ năng đánh giá trong giáo dục THPT.
 
Tiêu chuẩn 7:  NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội.
 

Tiêu chuẩn 8: NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP
Có kiến thức, kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học.
 
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
 • Giảng dạy môn GDCD tại các trường THPT.
 • Giảng dạy môn Chính trị tại các trường trung học chuyên nghiệp, các trung tâm chính trị cấp huyện.
 • Giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và các trường Đảng cấp tỉnh nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ và năng lực cao hơn.
 • Làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về triết học, khoa học chính trị.
 • Làm chuyên viên và quản lý tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống trị.
 • Làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục phù hợp với chuyên môn.
 
Sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm Giáo dục Chính trị trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng ngoài 08 tiêu chuẩn được nêu ở phần trên cần phải đáp ứng thêm yêu cầu sau đây:
         Yêu cầu về sức khoẻ và hình thể
 • Có đủ sức khoẻ để có thể hoàn thành tốt mọi nhiêm vụ liên quan đến chức danh giảng viên ở các trường Đại học, cao đẳng, giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên bậc THPT.
 • Không bị các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội như lao, phong, tâm thần v.v…
 • Không nghiện ma tuý và các chất hướng thần khác.
 • Có ngoại hình bình thường, không có dị tật có thể gây ảnh hưởng đến công tác giáo dục và giảng dạy.
 
 
Tags: nbsp nbsp  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top