Ngành Cử nhân Văn học (Literature)

CHUẨN ĐẦU RA
 
Tên ngành đào tạo:               Cử nhân Văn học (Literature)
Trình độ đào tạo:                  Đại học
 
Yêu cầu về kiến thức
  • Có kiến thức giáo dục đại cương cơ bản (Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; ngôn ngữ học, mĩ học, lịch sử văn minh thế giới, lịch sử Việt Nam; trình độ cơ bản về ngoại ngữ và tin học; kiến thức an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất).
  • Có vốn hiểu biết phong phú và chuyên sâu về ngôn ngữ tiếng Việt, Hán Nôm, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, văn học so sánh, lí luận văn học, lí luận dạy học Ngữ văn, tiếp nhận văn học… Ngoài ra, còn có kiến thức cơ bản về văn hóa, xã hội và am hiểu các hệ tư tưởng, triết thuyết lớn của nhân loại.
  • Nhận thức đầy đủ về sự tác động của nghiên cứu, phê bình đối với đời sống văn học nghệ thuật và đời sống xã hội.
  • Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của người làm công tác văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí truyền thông, xuất bản, quản lí hành chính hoặc văn thư lưu trữ...
- Tích lũy vốn sống từ thế giới văn học nghệ thuật.
Yêu cầu về kĩ năng
- Có năng lực cảm thụ văn học nghệ thuật tinh tế.
- Có kĩ năng sáng tác văn học; có sự năng động, nhạy bén của người cầm bút.
- Nâng cao văn hóa đọc.
- Có kĩ năng nghiên cứu, phê bình văn học và vận dụng kiến thức nghiên cứu, phê bình vào việc lí giải những hiện tượng văn học nhằm tạo kênh giao tiếp mở.
- Có ý thức sâu sắc và kĩ năng bảo tồn di sản văn học dân tộc;  xây dựng một đời sống văn học lành mạnh, bồi đắp đời sống tinh thần con người.
  • Có kĩ năng cơ bản trên nhiều lĩnh vực khác: thông thạo nghiệp vụ cơ bản của báo chí truyền thông; tổ chức, điều hành, quản lí các hoạt động văn hóa nghệ thuật; tạo lập, xây dựng văn bản; hoạt động nhóm, sinh hoạt cộng đồng...
  • Có kĩ năng tự học suốt đời.
Yêu cầu về thái độ
- Đam mê và có bản lĩnh nghiên cứu, phê bình văn học.
- Có sự tinh tế, kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận và tận tụy - những tố chất cần thiết của một nhà nghiên cứu, một người làm công tác quản lí hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, một nhân viên hành chính.
            - Cởi mở trong xu thế tiếp nhận văn học, đặc biệt là đối với các hiện tượng mới của văn học đương đại Việt Nam và thế giới.
            - Có tinh thần học hỏi, cầu thị; có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.
            - Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc:
- Nghiên cứu, phê bình văn học
Nghiên cứu, phê bình là một loại hình tư duy khoa học về nghệ thuật, khám phá các giá trị văn chương và có tác dụng định hướng dư luận. Nghiên cứu chú trọng việc tìm tòi, khám phá bản thể văn học. Phê bình không dừng lại ở những khám phá mà còn hướng đến cảm thụ văn học nghệ thuật bằng những rung động thẩm mĩ và năng lực bình giá sắc sảo. Nghiên cứu, phê bình gắn bó chặt chẽ trong hoạt động văn học và quan hệ mật thiết với sáng tác. Trở thành nhà nghiên cứu, phê bình văn học là một lựa chọn khá lí tưởng cho các bạn tốt nghiệp ngành Cử nhân văn học. Bạn có thể là một cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn...
- Báo chí truyền thông, xuất bản
Thực tế đời sống văn học và báo chí Việt Nam cho thấy không hiếm nhà văn đồng thời là nhà báo. Hoàn toàn có cơ sở để lí giải điều này, bởi văn học và báo chí gặp gỡ ở một đường biên và suy cho cùng, văn là âm bản của con người - cuộc đời; là phản ánh, suy ngẫm về hiện thực cuộc sống, xã hội qua lăng kính thâu nhận và thẩm định của chủ thể sáng tạo.
Nếu là người có khả năng viết lách, bạn có thể trở thành cộng tác viên hoặc phóng viên chính thức của một tờ báo, một đài phát thanh - truyền hình; một biên tập viên cho các nhà xuất bản, tạp chí, website của các cơ quan, ban ngành,… Đó là những cơ hội tốt đang đón đợi các cử nhân văn học.
- Những cơ hội nghề nghiệp khác
+ Bạn có thể giảng dạy văn học tại các trường phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng và đại học trên cả nước nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
+ Bạn có thể trở thành cán bộ tại các cơ quan văn hoá thông tin cấp tỉnh, thành, quận huyện; các bảo tàng, thư viện...
+ Bạn có thể là cán bộ hoạt động phong trào tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức xã hội: uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành, quận huyện, xã phường; Trung ương Đoàn Thanh niên, Trung ương Hội Sinh viên, các tỉnh đoàn, huyện  đoàn địa phương.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
   - Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành văn học Việt Nam, Lí thuyết và lịch sử văn học, Ngôn ngữ học, Văn học nước ngoài, Phương pháp giảng dạy… trong và ngoài nước.
- Có thể thực hiện đề tài, công trình, dự án nghiên cứu văn học ở các cấp.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
  • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
  • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags: cử nhân   văn học   cầu về   kiến thức   giáo dục   cơ bản   việt nam   ngôn ngữ   lịch sử   trình độ   văn hóa   xã hội   nghiên cứu   phê bình   đời sống   nghệ thuật   và có   nghiệp vụ   của người   báo chí   truyền thông   quản lí   k  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top