Ngành Cử nhân Văn hóa học (Cultural Studies)

CHUẨN ĐẦU RA
 
Tên ngành đào tạo:               Cử nhân Văn hóa học (Cultural Studies)
Trình độ đào tạo:                            Đại học
Yêu cầu về kiến thức                                                                                             
- Có kiến thức cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Có kiến thức đại cương về dân tộc học, mĩ học, ngôn ngữ học…
- Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
- Đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ và tin học.
- Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực có liên quan đến văn hóa học như lí luận văn hóa; tiếp xúc văn hoá Đông - Tây ở Việt Nam; di tích và thắng cảnh Việt Nam; văn hoá ẩm thực Việt Nam; các vùng văn hoá và văn hoá tộc người Việt Nam; lịch sử văn hoá Việt Nam và tiếp cận với các nền văn hóa, văn minh thế giới...
- Có cái nhìn hệ thống về các thành tố và các bình diện văn hoá; về các lĩnh vực văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới và văn hoá học ứng dụng.
- Có khả năng tổ chức, điều hành, quản lí, thiết kế các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của các phòng, ban văn hóa, sở văn hóa - thể thao - du lịch, nhà văn hóa, bảo tàng tỉnh thành.
- Có khả năng nghiên cứu văn hóa học và ứng dụng những kiến thức văn hóa đã tích lũy để giải mã các hiện tượng văn hóa Việt Nam và thế giới.
Yêu cầu về kĩ năng
          - Ứng dụng kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học (Văn hóa học) để nghiên cứu những hiện tượng văn hóa.
- Phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề văn hóa.
- Có khả năng tổ chức, điều hành, quản lí chương trình văn hóa nghệ thuật (kĩ năng xử lí tình huống; giao tiếp xã hội; làm việc nhóm; tự học, tự nghiên cứu; thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập; ứng dụng kết quả nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu của người nước ngoài về văn hóa Việt Nam).
- Sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm tin học chuyên ngành để cập nhật, xử lí những dữ liệu liên quan đến chuyên ngành văn hóa học.
- Có khả khả năng sáng tạo, độc lập tư duy; có khả năng hội nhập tốt.
          - Vận dụng kiến thức về văn hóa học trong đời sống.
          - Có kĩ năng phát triển và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; góp phần xây dựng một đời sống văn hóa lành mạnh, bền vững.
- Có kĩ năng tự học suốt đời.
Yêu cầu về thái độ
- Trân trọng và tự hào về tài sản văn hóa quốc gia và địa phương.
- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nhằm tìm hiểu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với cộng đồng xã hội trong và ngoài nước.
- Nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nhà trường nhằm giữ gìn những hình thức sinh hoạt văn hóa đậm bản sắc dân tộc, duy trì đời sống văn hóa cộng đồng.
- Không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng phối hợp với cộng đồng.
- Nuôi dưỡng lòng say mê tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Nghiên cứu văn hóa tại các viện hoặc các trung tâm khoa học xã hội.
- Giảng dạy lĩnh vực văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hóa - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
. - Quản lí nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hóa - thông tin, du lịch (sở văn hóa - thể thao và du lịch; phòng văn hóa thông tin quận huyện, phường xã; nhà văn hóa; cơ quan văn hóa du lịch, quảng cáo, tổ chức sự kiện…).
- Hoạt động trong các ngành truyền thông, ngoại giao.
- Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh văn hóa.
- Công tác tại các cơ quan quản lí văn hóa nghệ thuật; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
- Tham gia công tác hoặc làm cộng tác viên ở các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Phát huy năng lực học tập suốt đời; nâng chuẩn kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ ở các chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa học trong và ngoài nước.
- Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa học ở các cấp khác nhau.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
- Chương trình khung của các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
- Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags: văn hóa   cầu về   có kiến   thức cơ   về các   việt nam   dân tộc   tham gia   trình độ   tin học   lĩnh vực   về học   văn hoá   ứng dụng   có khả   tổ chức   quản lí   chương trình   nghệ thuật   của các   du lịch   nghiên cứu   kiến th  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top