Ngành Cử nhân Toán (Bachelor of Mathematic)

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CỬ NHÂN TOÁN
 

Đơn vị phụ trách đào tạo   : Khoa Toán

Tên ngành đào tạo              : Cử nhân Toán (Bachelor of  Mathematic)
Trình độ đào tạo                 : Đại học      

I. MỞ ĐẦU:
1.1. Giới thiệu về khoa Toán:
            Được thành lập từ năm 1995, khoa Toán là một khoa lớn của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, với nhiệm vụ đào tạo cán bộ nghiên cứu và giảng dạy Toán cho các Trường Đại học và Cao đẳng, đặc biệt là giáo viên Toán. Hiện nay, khoa có 11 tiến sĩ và 21 thạc sĩ. Một số cán bộ trẻ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài như Mĩ và Nga. Các cán bộ trong khoa đã chủ trì nhiều đề tài khoa học trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, có ý nghĩa về mặt lý luận và có thể áp dụng trong thực tế.
1.2. Mục đích xây dựng chuẩn đầu ra ngành Cử nhân Toán:
(1) Làm căn cứ để điều chỉnh, xây dựng mới chương trình đào tạo cử nhân Toán. Từ đó, xây dựng hệ thống giáo trình, tổ chức các hoạt động đào tạo (hoạt động dạy và học).
(2) Định hướng cho các giảng viên trong khoa cụ thể hóa mục tiêu giảng dạy, lựa chọn hình thức, phương pháp dạy và học, đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn (cả trong quá trình giảng dạy cũng như thực tập thực tế).
(3) Tạo khung chuẩn để thiết kế chuẩn đầu ra.
(4) Để người học biết rõ mình phải đạt được những năng lực (kiến thức, kỹ năng) gì khi kết thúc khóa đào tạo, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân.
(5) Làm căn cứ cho việc kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo.
(6) Công khai và cam kết với xã hội về chất lượng đào tạo của khoa và trường, tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và cơ sở sử dụng nhân lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển KT- XH trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
(7) Làm cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá sinh viên tốt nghiệp.
II. CHUẨN ĐẦU RA:
2.1. Phẩm chất đạo đức, nhân văn và sức khỏe:
(1) Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân.
(2) Có hiểu biết về văn hóa- xã hội, kinh tế và pháp luật.
(3) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
(4) Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ.
(5) Có ý thức rèn luyện sức khỏe để làm việc.
2.2. Kiến thức:
(1) Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
(2) Hiểu và vận dụng các kiến thức Toán chuyên ngành cũng như các kiến thức cơ sở của ngành, công nghệ thông tin.
(3) Trình độ ngoại ngữ: Đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thành thạo; có khả năng viết báo cáo chuyên môn bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp, trình bày các báo cáo tham luận bằng tiếng Anh.
(4) Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực Toán học cũng như các Toán ứng dụng.
(5) Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn; kiến thức tin học văn phòng.
2.3. Kỹ năng:
(1) Kỹ năng nghề nghiệp: Nắm vững các kiến thức chuyên ngành đào tạo cũng như các kiến thức cơ sở.
(2) Kỹ năng mềm:
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Làm việc nhóm và với cộng đồng; có khả năng giao tiếp hiệu quả; khả năng viết báo cáo, trình bày ý tưởng qua lời nói và hình ảnh.
- Thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thích ứng với điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường trong nước.
- Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ tốt cho công việc chuyên môn và quản lý.
- Biết quản lý và lãnh đạo nhóm.
2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:
      Sau khi học xong chương trình cử nhân Toán (chuyên ngành ứng dụng), sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:
- Dạy toán ứng dụng cho các trường Cao đẳng, trung cấp,…
- Phân tích, đánh giá các số liệu thống kê.
- Phân tích, đánh giá cung cầu của thị trường.
- Tham gia xây dựng thuật toán cho cho các phần mềm ứng dụng.
- Làm việc trong các lĩnh vực về tài chính.
- Ứng dụng các mô hình toán học để phân tích số liệu phục vụ cho việc đánh giá và dự báo.
2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Toán.
- Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu Toán ở các mức độ khác nhau.
Tags: chuẩn đầu   trình độ   đại học   cử nhân   đào tạo   cán bộ   giảng dạy   cho các   tiến sĩ   lĩnh vực   có thể   xây dựng   chương trình   đánh giá   sinh viên   cũng như   năng lực   kiến thức   kỹ năng   học tập   chất lượng   xã hội    

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top