Ngành Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường (Environment and Resource Management)

CHUẨN ĐẦU RA
Tên ngành đào tạo: Cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường (Environment and Resource Management)
Trình độ đào tạo:                            Đại học
Yêu cầu về kiến thức
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
 • Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B.
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực quản l‎‎ý tài nguyên và môi trường, đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.
 • Có khả năng nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường.  ‎‎
Yêu cầu về kỹ năng
 • Có kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải thích các hiện tượng có liên quan đến khoa học môi trường, quản lý tài nguyên và môi trường trong thực tiễn đời sống và ứng dụng trong kỹ thuật.
 • Có kỹ năng thực hành, vận hành tốt các công cụ, thiết bị thí nghiệm về quản lý tài nguyên và môi trường, đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp có liên quan.
 • Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm.
Yêu cầu về thái độ
 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.
 • Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
 • Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 • Có thể làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước.
 • Có thể làm công tác giảng dạy khoa học môi trường tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
 • Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học môi trường.
 • Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các bộ phận ở các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Có năng lực học tập, nghiên cứ, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường ở trong và ngoài nước.
 • Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vự môi trường ở các cấp khác nhau.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
 • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
 • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags: đào tạo   quản lý   tài nguyên   và môi   cầu về   kiến thức   có cơ   khoa học   trình độ   lĩnh vực   đáp ứng   công việc   sau khi   nghiên cứu   môi trường   kỹ năng   có liên   làm việc   phù hợp   có thể   tại các   cơ sở   các trườn  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top