Ngành Cử nhân Báo chí (Journalism)

CHUẨN ĐẦU RA
 
Tên ngành đào tạo:      Cử nhân Báo chí  (Journalism)
Trình độ đào tạo:           Đại học
             
 Yêu cầu về kiến thức
          - Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
          - Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất.
          - Có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đương trình độ B.     
          - Có kiến thức về pháp luật và các lĩnh vực của đời sống xã hội,
          - Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực báo chí và truyền thông đại chúng: Kiến thức về báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, PR -quảng cáo, quan hệ công chúng… Ngoài ra, còn nắm được xu hướng vận động của các loại hình báo chí trong nước và thế giới.
Yêu cầu về kĩ năng
          - Có kỹ năng vận dụng kiến thức về khoa học báo chí và truyền thông đại chúng trong nghiệp vụ báo chí.
          - Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc hợp tác theo nhóm, khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
          - Có kỹ năng thực hành trên tất cả các lĩnh vực như báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử.
          - Có khả năng sử dụng tiếng Việt chuẩn xác, linh hoạt.
          - Có thể sử dụng ngoại ngữ và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.
         - Có phương pháp làm việc khoa học, hiện đại.
Yêu cầu về thái độ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có lập trường giai cấp vững vàng, có ý thức dân tộc và yêu nước sâu sắc.
- Có đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh, bản lĩnh chính trị trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng CSVN, chống lại những âm mưu và hành động phá hoại chế độ, cổ vũ và hướng dẫn quần chúng tham gia và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Có lòng yêu nghề, tâm huyết, gắn bó với công việc .
- Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với tập thể, cộng đồng.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
         - Có thể làm các công việc như phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, thông tấn; làm các công việc liên quan đến báo chí - truyền thông tại các cơ quan tổ chức nhà nước, chính quyền, các tổ chức, đơn vị kinh tế, văn hóa, du lịch, xã hội,…
          - Có thể làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn quảng cáo, tổ chức sự kiện, truyền thông cũng như các hoạt động truyền thông và quan hệ báo chí truyền thông tại các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức nước ngoài có liên quan đến báo chí truyền thông.
          - Có thể làm công tác giảng dạy chuyên ngành Báo chí và truyền thông đại chúng tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng (hoặc các tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu) nếu được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
          - Có thể làm công tác nghiên cứu tại các Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn, các Viện nghiên cứu khoa học báo chí.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
          - Có khả năng học tập, nghiên cứu, tiếp tục các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành liên quan đến khoa học báo chí và truyền thông đại chúng để đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ.
          - Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực khoa học báo chí và truyền thông đại chúng.
          - Có thể tự bổ túc kiến thức, kỹ năng thông qua học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, từ thực tiễn cuộc sống.
          - Có khả năng và điều kiện giao lưu trao đổi, học tập, nghiên cứu, trao dồi và nâng cao nghiệp vụ với báo chí truyền thông khu vực và thế giới.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
  • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
  • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tags: đào tạo   cầu về   có kiến   thức cơ   khoa học   giáo dục   trình độ   thức về   các lĩnh   báo chí   vực và   truyền thông   đại chúng   nbsp;         có   kỹ năng   nghiệp vụ   làm việc   khả năng   có thể   xã hội   công việc   nâng  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top