Chuyên ngành Phân tích – Môi trường (Analysis - Environment Chemistry)

     
CHUẨN ĐẦU RA
Tên ngành đào tạo:               Cử nhân Hóa học    (Chemistry)
                  (Chuyên ngành Phân tích – Môi trường) (Analysis - Environment Chemistry)
Trình độ đào tạo:                            Đại học

 
Yêu cầu về kiến thức
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ bản về an ninh quốc phòng, rèn luyện thể chất; sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
 • Có kiến thức cơ bản về toán học cao cấp, vật lý đại cương và các khoa học cơ bản khác nhằm đáp ứng việc lĩnh hội các kiến thức cơ bản và chuyên sâu của lĩnh vực hóa phân tích môi trường.
 • Nắm vững các khối kiến thức nền tảng của một cử nhân hóa học như hóa đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý…
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được một số phần mềm về hóa học, Excel để xử lý số liệu trong hóa phân tích môi trường.
 • Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương trình độ B; đọc dịch các tài liệu chuyên ngành hóa phân tích môi trường bằng tiếng Anh.
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực hoá học phân tích - môi trường, đáp ứng tốt yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn.
 • Bước đầu có khả năng nghiên cứu để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực hóa phân tích-môi trường.
 • Có kiến thức về an toàn và quản lý trong phòng thí nghiệm hóa hoc.
 • Nắm vững nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các thiết bị thông dụng trong phòng thí nghiệm hóa, cũng như các thiết bị phân tích công cụ hiện đại.
 
Yêu cầu về kỹ năng
 • Có kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng hóa học trong tự nhiên, trong đời sống và ứng dụng hóa học trong kỹ thuật.
 • Có kỹ năng vận dụng các kiến thức để đánh giá các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường và các phương pháp xử lý.
 • Có kỹ năng thực hành, vận hành tốt các công cụ, thiết bị thí nghiệm hóa học thông dụng, các thiết bị hóa học phân tích thông dụng, đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp có liên quan.
 • Có kỹ năng phân tích xử lý số liệu thực nghiệm trong hóa phân tích môi trường; xây dựng, thuyết minh và báo cáo các đề tài liên quan hóa phân tích môi trường.
 • Thực hiện phân tích xác định các chỉ tiêu hóa học và hóa lý cơ bản trong các đối tượng mẫu môi trường, thực phẩm, khoáng chất và các đối tượng mẫu khác.
 • Có kỹ năng tự học suốt đời, làm việc độc lập, tự nghiên cứu và làm việc hợp tác theo nhóm.
 
Yêu cầu về thái độ
 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong phù hợp với chuẩn xã hội và pháp luật, tận tụy trong công việc.
 • Có phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp và xã hội.
 • Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng.
Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
 • Có thể làm những công việc có liên quan đến lĩnh vực hóa học phân tích – môi trường tại các cơ sở phù hợp với chuyên môn đào tạo trong cả nước như các phòng thí nghiệm hóa phân tích môi trường; các trung tâm kiểm định chất lượng; phòng kĩ thuật, phòng kiểm tra chất lượng của các nhà máy, xí nghiệp; cơ sở phân tích và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, các nhà máy xử lý nước, chất thải rắn, nước thải; cơ sở nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm hoá học; doanh nghiệp kinh doanh thiết bị hoá học phân tích, hóa chất, nguyên liệu thực phẩm.
 • Có thể làm chuyên viên và quản lý tại các cơ sở quản lý môi trường các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với chuyên môn.
 • Có thể làm công tác giảng dạy hóa học tại các trường phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước nếu đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về trình độ, năng lực và được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ sư phạm.
 • Có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu hóa học.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
 • Có năng lực học tập suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ để học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành thuộc lĩnh vực hóa học phân tích – môi trường  ở trong và ngoài nước.
 • Có thể thực hiện được các đề tài nghiên cứu hóa học phân tích - môi trường ở các cấp khác nhau.
Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
 • Chương trình khung các ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Chương trình đào tạo của các trường đại học khác.
 • Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Tags: chuyên ngành   phân tích   môi trường   cầu về   kiến thức   có cơ   bản về   khoa học   cơ bản   và các   đáp ứng   lĩnh vực   hóa học   trình độ   xử lý   trong hóa   hoá học   công việc   sau khi   nghiên cứu   vấn đề   quản lý   phòng  

Tin khácĐăng ký chỗ ở nội trú
Đăng ký chỗ ở nội trú
Bản đồ
Scroll To Top